Rủi ro từ việc hiểu sai Incoterm

Rủi ro từ việc hiểu sai Incoterm

Các quy tắc thương mại quốc tế trong Incoterm quy định trách nhiệm các bên trong việc vận tải, chi phí hải quan, bảo hiểm, hay trách nhiệm về tổn thất phát sinh trong quá trình vận chuyển… Việc sử dụng các điều khoản Incoterm kiểu “lơ mơ” rất dễ gây ra nhiều tranh chấp, và nảy sinh những rủi ro không đáng có.

(đọc thêm…)

Thuê ngoài dịch vụ Logistics – Hướng đi mới cho Doanh nghiệp hiện nay.

Thuê ngoài dịch vụ Logistics - Hướng đi mới cho Doanh nghiệp hiện nay.

Thuê ngoài (outsourcing) đơn giản được hiểu là việc di chuyển các quá trình kinh doanh trong tổ chức sang các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Về bản chất đây là chiến lược loại trừ các chức năng kinh doanh không cốt lõi để tập trung nguồn lực vào các kinh doanh chính yếu của DN. Thuê ngoài logistics là việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên ngoài như Công ty Hợp Phát để thay mặt DN tổ chức và triển khai hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, vận chuyển của mình.

(đọc thêm…)

Sàn giao dịch vận tải đường bộ: Giá cả giấu kín ai vào làm gì?

Sàn giao dịch vận tải đường bộ
Chỉ cần truy cập vào sàn, hai bên thấy mức giá cả phù hợp thì liên hệ với nhau. Còn như hiện tại, giá cả được giấu kín làm mất thời gian giao dịch của cả hai bên.

(đọc thêm…)